Els passamans d´escala són elements necessaris en moltes llars per donar seguretat en aquelles escales dífícils que tota persona gran o petita tem. També poden ser però elements decoratíus. Aquí algunes mostres.