Fem estructures per edificis. Tots els soldadors de la nostra empresa tenim titulació homologada per soldar estructures segons l´Institut Tècnic Català de la Soldadura.

estructura1 estructura2

estructura3 granollers1

granollers2 granollers3

granollers4